Psicologia d’adults

Oferim teràpies específiques per a tractar:

 

 • – Estrès, ansietat i atacs de pànic.
 • – Depressió.
 • – Problemes d’inseguretat i baixa autoestima.
 • – Conflictes de parella.
 • – Trastorns adaptatius.
 • – Problemes sexuals.
 • – Trastorns de la personalitat.
 • – Fòbies, obsessions i compulsions.
 • – Trastorns de la conducta alimentària.
 • – Addiccions.
 • – Dolor crònic.
 • – Orientacions acadèmiques i professionals.
 • – Desorientació vital.
 • – Creixement personal.

Oferim les següents teràpies en l’àmbit de la psicologia d’adults:

Teràpia clínica individual

Els motius que poden portar a una persona a buscar ajuda psicològica són molts, la psicoteràpia ens ajuda a canviar la visió dels problemes i a trobar un altre significat a aquestes situacions, creant noves perspectives per abordar els conflictes.
Es treballen estratègies per afrontar millor aquests conflictes, treballant l’autoestima, l’autocontrol, etc. per així aconseguir un creixement personal i viure en harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.
Les primeres sessions acostumen a ser setmanalment espaiant-les en el temps de seguida que el procés avança positivament.

Teràpia EMDR

EMDR són les sigles de l’acrònim anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing que significa teràpia de Dessensibilització i Reprocessament mitjançat Moviments Oculars. En aquesta teràpia el focus terapèutic es centra en el record d’una l’experiència traumàtica i l’aplicació de tècniques d’estimulació bilaterals que poden ser visuals, auditives o kinestèsiques per tal de treballar amb aquest record. L’objectiu de la EMDR és que la persona sigui capaç de processar la informació sobre l’experiència adversa o traumàtica, guiant els seus passos cap a una resolució adaptativa del problema.

Teràpia de parella

Les parelles constitueixen vincles de gran complexitat, on el punt àlgid n’és la convivència dels dos membres. És aquí on poden sorgir diferents tipus de conflicte, que poden requerir psicoteràpia de parella.
Aquesta teràpia ens permet prendre consciència de com cada membre de la parella es posiciona davant de l’altre, quin rol assumeix i quines experiències del passat hi intervenen. Ens oferirà noves perspectives des d’on poder millorar la convivència, resolent els conflictes i potenciant aspectes com la comunicació, planificació d’objectius comuns, vida sexual, etc.
Aquest treball ens aporta un desenvolupament individual i familiar. Així mateix, en aquells casos en els que la parella hagi decidit no continuar la relació, la teràpia ajuda afrontar aquest procés amb calma i respecte mutu.
Les sessions solen dur-se a terme cada quinze dies fent-se menys freqüents quan el procés així ho requereix.

Teràpia sexual

Teràpia orientada a resoldre problemes sexuals que poden donar-se en el context d’una relació de parella, o poden suposar una consulta específica individual. Alguns dels problemes tractats en aquest àmbit són la falta de desig sexual, problemes d’excitació, dificultats o incapacitat per assolir l’orgasme, ejaculació precoç o retardada, dolors sexuals,… La teràpia en aquests casos combina tres nivells d’intervenció: a nivell cognitiu, emocional i comportamental.

Teràpia familiar

En aquesta teràpia primer cal identificar les diferents formes de vida familiar, per així comprendre les associacions, les relacions i els vincles que la determinen. Pretén resoldre conflictes o situacions per les quals està passant un grup familiar i serveix per tal que els seus integrants expressin els seus sentiments respecte aquesta situació.
La periodicitat de les sessions va de quinzenal en endavant.

Acreditacions                                                            

Especialista en EMDR acreditada per la EMDR International Association (EMDRIA)

 Emdria

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Share This
cartanewsletter

Vols rebre informació?

Estigues informat de les novetats en els nostres serveis, cursos, tallers i publicacions sobre psicologia i salut.

Gràcies per subscriure't, rebràs el newsletter informatiu sobre els nostres serveis, xerrades, tallers, cursos i publicacions.