Metodologia sistèmica que permet posar de manifest
les dinàmiques profundes que estan a la base de
problemàtiques, desequilibris o malestars de les
persones i trobar un camí per superar-les.
Detectant els desequilibris del sistema al qual estem
vinculats (sovint inconscientment) podem deixar enrere
allò que ens limita i prendre la força i la responsabilitat
psicoterapèutica d’una vida més adulta, més alleugerida
i més plena.

Informa’t quan son les pròximes sessions!