El Coaching és un procés interactiu mitjançant el qual una persona, el Coach, ajuda a una altra, el Client, a assolir algun tipus d’objectiu. Aquest objectiu pot ser solucionar un determinat problema personal o professional, desenvolupar algun tipus d’habilitat, etc. En un procés de coaching, sempre hi ha un punt de sortida i un punt d’arribada.

El focus d’atenció en el procés sempre serà la persona i el seu potencial. Mitjançant el coaching, el coachee aprèn com assolir el seu màxim potencial explorant noves opcions que tinguin un impacte positiu en la seva vida personal o professional. Es tracta d’anar trobant les solucions i els recursos interns necessaris per anar solucionant els reptes que afronta i assolir els objectius que desitja.

T’oferim coaching individual i un curs de coaching grupal.