Tens problemes de comunicació amb la parella?

Penses que la teva parella no et dóna suport?

Consideres que no t’escolta prou?

Tens dificultats per expressar els teus propis desitjos, opinions O objectius?

En ocasions creus impossible arribara punts d’acord amb la parella?

Discussions inacabades i repetitives en el temps, basades en crítiques i retrets?

La falta de recursos comunicatius en la parella pot ocasionar distanciament afectiu i relacional. La capacitat de comunicar-se i resoldre els conflictes és fonamental per garantir la continuïtat de la parella en un futur.

Sovint, aquesta falta de comunicació ve donada per diferents motius. Les expectatives que s’han dipositat en la relació, l’educació del fills, l’adaptació als diferents moments del cicle vital, la monotonia o el distanciament són causes que  influeixen en la dificultat de desenvolupar una vida en parella satisfactòria i plena, atès que les circumstancies socials, laborals, etc., són cada dia més complexes.

Les xifres de separacions i divorcis així ho demostren, encara que també cal tenir en compte les parelles que, sense recórrer a la separació, viuen en un permanentestat de malestar vital i relacional.

La teràpia de parella pretén detectar els errors en la comunicació i els problemes que puguin sorgir dins la relació. Fent servir els recursos necessaris i unes pautes en la comunicació,  es vol aconseguir que  la parella sigui capaç de resoldre els conflictes i evolucionar cap a un projecte comú.

26657624_xl