Tot i que aquestes manifestacions són presents en la majoria de nens/es en els seus primers anys de vida, són especialment pròpies i persistents en els nens/es amb el TDAH o Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat.

Malgrat que no tots els nens/es amb TDAH manifesten els mateixos símptomes ni amb la mateixa intensitat, sovint presenten dificultats en la capacitat per parar atenció, concentrar-se o aprendre a organitzar i planificar adequadament les tasques la qual cosa pot tenir conseqüències a nivell acadèmic. També poden presentar afectació en la conducta com dificultats en el control d’impulsos i/o en l’activitat motriu.

Algunes repercussions que es poden trobar en el dia a dia i que poden produir un impacte en la vida dels nens com en els que l’envolten són:

  • Impulsivitat (interromp, li costa esperar el torn…)
  • Excés de moviment (sovint està en constant moviment,…)
  • Manca de concentració i inatenció (comet errors per distracció, sembla que no escolta, …)
  • Dificultats d’organització i planificació (es mostren desorganitzats, oblidadissos…)
  • Manca de consistència en les tasques (els costa mantenir l’esforç i el seu rendiment empitjora ràpidament)
  • Manifestació d’inflexibilitat i insaciabilitat (sovint s’han de repetir consignes quotidianes, és difícil fer-los parar…)
  • Dificultats d’aprenentatge
  • Baixa autoestima

Si el teu fill/a mostra alguns d’aquests símptomes, ja està diagnosticat de TDAH o sospites que el pot tenir i voleu rebre ajuda, no ho dubtis més i posa’t en contacte amb nosaltres.

TDAH