EMDR són les sigles de l’acrònim anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing que significa teràpia de Dessensibilització i Reprocessament mitjançat Moviments Oculars.

La EMDR és una psicoteràpia integradora que consta de vuit fases, i amb la que s’aconsegueix reduir dels símptomes de malestar i es genera un canvi de creences que permet millorar en el desenvolupament de la vida quotidiana.

En aquesta teràpia el focus terapèutic es centra en el record de l’experiència traumàtica i l’aplicació de tècniques d’estimulació bilaterals que poden ser visuals, auditives o kinestèsiques per tal de treballar amb aquest record.

L’objectiu de la EMDR és que la persona sigui capaç de processar la informació sobre l’experiència adversa o traumàtica, guiant els seus passos cap a una resolució adaptativa del problema.

És un procés que inclou reviure la situació adversa o traumàtica, en una situació de seguretat, per tal de realitzar una dessensibilització progressiva respecte al record, oferint nous recursos cognitius per a interpretar, assimilar i integrar l’experiència.

La dessensibilització i el canvi de perspectiva a nivell cognitiu que s’observen en una sessió d’EMDR reflecteixen el processament del record de l’experiència traumàtica. Per tant, es denota que el pacient veu el record llunyà per primera vegada i modifica les avaluacions cognitives sobre si mateix. Així s’arriben a sentir emocions adequades a la situació, eliminant les sensacions físiques pertorbadores.

Un principi fonamental que explicaria el que succeeix durant l’aplicació de l’EMDR consisteix en l’existència d’un sistema innat en totes les persones, fisiològicament orientat a elaborar les informacions amb l’objectiu de l’autocuració.

Tot i que inicialment la Dra. Francine Shapiro va proposar aquesta tècnica especialment per a casos d’estrès post traumàtic, amb el pas dels anys la seva aplicació s’ha estès a altres problemes d’ansietat com les fòbies, processos de dol complicats i dolor crònic, entre d’altres. Una de les aportacions més importants que ha brindat l’EMDR a la psicoteràpia és haver trobat la manera d’accedir a les informacions emmagatzemades a la memòria, estimular el mecanisme de processament d’aquestes informacions i portar-les a la resolució.

 

En el nostre centre tenim professionals especialitzats en EMDR acreditats per la EMDRIA (EMDR International Association).

Posa’t en contacte amb nosaltres i demana informació!