Les persones que es veuen afectades per una malaltia neurològica com l’Alzheimer, un ictus o un traumatisme crani-encefàlic entre d’altres, veuen com la seva vida canvia dràsticament, així com també la del seu entorn familiar més proper.

Des del punt de vista psicològic i neuropsicològic, el tractament en aquests casos es fonamenta en una intervenció integral sobre els aspectes cognitius, psicològics, socials i funcionals, amb l’objectiu d’assolir en el major grau possible, un funcionament autònom en les diferents activitats de la vida diària fomentant així el benestar psicològic.

 

Realitzar aquest tipus de tractaments a domicili té uns beneficis terapèutics que repassem a continuació:

 

  1. – Permet realitzar el tractament en un espai tranquil·litzant i segur per a la persona, que sovint és reticent a assistir a centres o hospitals de dia.

 

  1. – Permet al professional observar i analitzar l’entorn físic i social real de la persona i realitzar aquelles adaptacions que siguin necessàries tant en la vivenda com en aspectes de interrelació amb el seu entorn social o familiar.

És important tenir present que en el cas de l’Alzheimer o altres malalties neuro-degeneratives que actualment no tenen cura, la progressió de la malaltia fa que sigui necessari realitzar constantment aquest tipus d’adaptacions, i és per això que l’atenció domiciliària permet fer-ho de manera sistemàtica i tenint en compte la realitat de la persona i la seva família.

  1. – Permet adequar el tractament a les necessitats fonamentals de la psicologia de la rehabilitació afavorint així la generalització dels aprenentatges terapèutics.

 

  1. – Permet usar en els diferents exercicis eines, instruments i/o situacions quotidians que són familiars per als nostres pacients.

 

  1. – Adaptar les activitats rehabilitadores a diferents entorns segons les demandes específiques de cada persona, afavorint així l’aplicació dels recursos i estratègies terapèutiques a les activitats diàries de la vida quotidiana.

 

D’altra banda, el tractament neurospicològic a domicili és un servei:

  1. – Còmode pels pacients, ja que permet realitzar visites professionals sense necessitat de desplaçament.
  1. – Afavoreix la implicació dels familiars (o persones de l’entorn immediat) en el desenvolupament del programa de tractament i rehabilitació.
  1. – S’adapta perfectament als horaris i situacions personals del pacient afavorint la continuïtat del pla de treball.
  1. – Facilita l’accés a aquests serveis per a persones amb mobilitat reduïda

 

Al nostre centre comptem amb un professional especialitzat en aquest tipus d’intervencions domiciliàries.

Consulta sense compromís, us podem ajudar.