Què són les reeducacions psicopedagògiques?

 

Des del Centre de Psicologia Carme Bosch ens centrem a avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats d’aprenentatge que poden anar sorgint al llarg de la vida dels infants i adolescents. Proporcionem les eines i les estratègies necessàries perquè pugui millorar els seus punts febles i potenciar els forts dins l’àmbit escolar. Tot plegat, tenint sempre en compte els diferents entorns en els que es desenvolupen els infants i/o adolescents: escolar, social i familiar.

Les reeducacions psicopedagògiques són altament recomanables quan l’infant i/o adolescent presenta dificultats significatives en la lecto-escriptura, càlcul, expressió verbal, dificultats d’atenció i concentració, memòria o funcions executives (gestió del temps, planificació, organització, pensament abstracte, capacitat de categorització,…). En alguns casos es recomanable la intervenció complementària des de l’àrea de Neuropsicologia per a reforçar aspectes relacionats amb el rendiment cognitiu.D’altre banda es treballen tècniques d’estudi i es realitza orientació personal, acadèmica i professional segons cada cas.

En les sessions de reeducació psicopedagògica d’una banda es treballa amb l’infant, però també es treballa amb la família oferint suport i assessorament. D’altre banda es manté un contacte amb l’escola i/o altres professionals en benefici del propi infant.

Firmem beques escolars de reeducacions psicopedagògiques

Al nostre centre comptem amb professionals especialitzats en Psicologia Clínica Infanto-juvenil que signen beques per a reeducacions psicopedagògiques.

 

Què es necessita per a signar una beca?

 

Per tal de signar una beca és necessari una valoració prèvia que sigui indicativa de dificultats i problemes que requereixin d’una intervenció psicopedagògica.

Segons aquesta condició, hi ha dos vies:

  • 1) En cas que ja se li hagi realitzat aquesta avaluació haurà de presentar l’informe corresponent per a que el professional pugui valorar les necessitats i signar la beca.

 

  • 2) En cas que no s’hagi realitzat anteriorment una valoració, caldrà realitzar-la prèviament com a requeriment per a poder signar la beca. Aquest procés requereix d’entre 4 i 5 sessions estructurades de la següent manera:

 

– Entrevista inicial

– Valoració psicològica

– Valoració psicològica

– Valoració psicològica

-Devolució verbal i escrita de l’informe psicològic

 

Posa’t en contacte amb nosaltres i demana informació sense compromís.