La psicologia perinatal és aquella branca de la psicologia que s’encarrega de valorar i acompanyar davant les dificultats i els problemes que deriven del procés de maternitat i paternitat, des del plantejament inicial i el desig de tenir un fill/a, fins al part i el puerperi, passant per les diferents fases de gestació i embaràs. Des d’aquest camp de la psicologia s’entén aquest procés com un canvi vital que produeix una transformació a nivell no només fisiològic, sino psíquic i emocional en la mare i també a nivell familiar.

La gestació esdevé sense dubte una de les fases més importants de la maternitat. Es tracta d’una etapa complexe on apareixen canvis que poden derivar en dubtes o inseguretats que comprometin l’estat anímic o generin situacions d’angoixa i preocupació. És per això que el paper de la psicòloga perinatal és essencialment preventiu i de suport, realitzant tasques psico-educatives i de d’acompanyament emocional.

La importància de rebre un bon acompanyament en l’àrea perinatal, sobretot en situacions difícils, facilitarà no només el desenvolupament futur d’un bon vincle entre la mare, el pare i el nadó, sinó que per altre banda contribueix a establir i consolidar les bases d’una estructura psíquica saludable tant pels progenitors com pels infants.

Al nostre centre realitzem un treballem amb GRUPS D’ACOMPANYAMENT DURANT L’EMBARÀS pensat per a futures mares al voltant del 3er trismesre que es trobin entre les setmanes 30 i 36 d’embaràs, i la seva familia.

El taller, impartit per Marina Bernal (psicòloga perinatal) i Neus Jorba (matrona) es divideix en sis sessions de 90 minuts de duració en les que s’aborden temàtiques com:

  • o Canvis fisics
  • o recorregut biogràfic
  • o Proces fisiològic del part
  • o Emcions
  • o Expectatives
  • o Lactancia i vincle

 

Troba més informació a:  https://www.carmebosch.net/psicologia/psicologia-perinatal/