Amb l’arribada d’un any nou és tradició que ens fem propòsits de tot allò que creiem que hem de canviar i deixar enrere amb l’any que passa. Tanmateix, no complir-los és també una tradició… A continuació us proposem algunes estratègies que poden ajudar-vos a assolir aquests propòsits.

En primer lloc és essencial que el propòsit sigui REALISTA. Quan un objectiu no depèn de nosaltres o és massa agosarat serà difícil que arribem a complir-lo. Ens pot ajudar no plantejar objectius a molt llarg termini ni propòsits que per assolir-los, necessitem que intervinguin altres factors externs a nosaltres.

Per exemple, plantejar-nos trobar parella és un objectiu difícil de complir si no ens fixem altres sub-objectius més realistes i concrets que depenguin de nosaltres, com per exemple apuntar-me a fer alguna activitat per a conèixer gent nova.

Per tant, el segon punt clau és DEFINIR i CONCRETAR bé el nostre propòsit. Si ens plantegem apuntar-nos al gimnàs, i a l’hora ens plantegem els dies, hores i activitats que volem realitzar ens serà molt més fàcil dur-lo a terme.

La CONSTÀNCIA és un altre element a tenir en compte dons assolir objectius depén del plantegem inicial que fem, però també del treball, l’esforç i el camí fins a assolir-lo.

Saber PRIORITZAR aquells propòsits més interessants o beneficiosos a nivell personal ens ajudarà a no plantejar-nos masses propòsits, així com a treballari un per un, sense voler aconseguir-los tots de cop. Fer una llista de coses que ens pot aportar cada fita és una manera de veure més clar quins són aquells propòsits a prioritzar.

Finalment el més important, la IL·LUSIÓ i la MOTIVACIÓ. Una vegada definits els objectius enq ueda el més important: carregar-nos d’energia i posar-los en pràctica. La motivació i la il·lusió envers el benestar que aconseguirem quan els posem en marxa i veiem que n’obtenim els resultats esperats ha d’estar sempre en el punt de mira.

Una bona manera d’aconseguir que no caiguin en l’oblit és anotar els propòsits en MAJÚSCULES i posar-los en UN LLOC VISIBLE, de manera que tinguem un gran recordatori del que ens hem proposat.

Esperem que aquests consells us serveixin d’ajuda i compliu allò que us hagiu proposat!