La teràpia Gestalt està situada dins de la Psicologia Humanista, que és un corrent que neix dins de la Psicologia del S. XX on aleshores predominaven el conductisme i el psicoanàlisi. Tant el psiquiatre Fritz Perls, com la seva dona i psicòloga Laura Perls i el sociòleg Paul Goodman van ser els seus principals precursors. Avui dia, el psiquiatre xilè Claudio Naranjo, antic alumne de Fritz Perls, és qui porta el seu testimoni i qui l’ha seguit desenvolupant.

Què és la Teràpia Gestalt?

La Teràpia Gestalt és una síntesi coherent i creativa de corrents filosòfics i terapèutics d’orient i occident, un abordatge terapèutic i una actitud de vida. És una teràpia centrada en la persona, per tant, qui acudeix a la consulta del terapeuta decideix, i per tant es responsabilitza, del seu propi procés. Els terapeutes acompanyem i facilitem que això ocorri.

Hi ha moments vitals en els quals no reconeixem els nostres propis recursos per atendre i/o resoldre algun conflicte, ja sigui amb nosaltres o en relació. La Gestalt creu que cada persona té els recursos necessaris per a això, havent-hi situacions i moments en que les circumstàncies ens impossibiliten veure’ns amb claredat.

Parteix de tres principis bàsics:

  1. Presència: romandre en l’aquí i l’ara. Entrenant l’atenció plena del que ocorre en el present.
  2. Adonar-se: reconèixer l’obvi, validar-ho i acceptar-ho com a part de nosaltres, sense judici. Tant a nivell mental, el que es pensa, com a a nivell emocional, el que se sent, com a nivell corporal, on se sent.
  3. Responsabilitat: fer-se càrrec de la pròpia vida, responsabilitzant-se del que es fa, es pensa i es sent. Confronta l’actitud de culpar a l’altre, al món o a la vida mateixa de tot allò que ens ocorre.

Una altra de les premisses de la Gestalt és que allò que no està resolt torna a aparèixer, potser d’una altre forma, amb una altre persona, en un altre lloc o sota altres circumstàncies. Això pot fer-se present en forma de limitació, automatisme, conflicte, bloqueig, malestar (…), i ens posa davant l’oportunitat de tancar-ho des de l’aquí i l’ara.

Quin és el paper del terapeuta en la gestalt?

El terapeuta gestalt és el seu propi instrument de treball, havent viscut el seu propi procés d’auto-coneixement i mantenint-se constantment en supervisió. Des d’aquest lloc, més transparent i conscient, es posa en disponibilitat d’acompanyar part del camí de l’altre persona.

Es tracta d’una teràpia viva, experiencial i dinàmica, que evoluciona al compàs del procés de cada persona. Per això, per entendre-la plenament cal viure-la.

Frits Perls afirmava que la Teràpia Gestalt “és massa valuosa per reduir-la exclusivament a l’àmbit terapèutic”.

Article redactat per Koldo Salguero Torre
Diplomat en Terapia Gestalt
Professional col·laborador al Centre de Psicologia Carme Bosch