Des de la psicologia s’entén el concepte de “Zona de Confort” com aquella zona, no necessàriament física, en la que ens trobem còmodes, estem tranquils i predomina en nosaltres una sensació de control i de que les coses són “fàcils”. Es tracta d’un espai de seguretat personal i individual, lliure de situacions o estímuls angoixants.

 

D’alguna manera, la Zona de Confort pren la “forma” que li donem a través dels límits que ens auto imposem i que ens permeten acomodar-nos en un entorn conegut, rutinari i fàcilment  lliure d’imprevists, obstacles i altres possibles problemes. Sortir de la nostra zona de confort implica aprendre, i per fer-ho hem de superar les nostres pròpies limitacions.

 

És per això que quan parlem de sortir d’aquesta zona de tranquil·litat i rutina és inevitable parlar a l’hora de conceptes com la motivació i la iniciativa, i d’habilitats com la capacitat d’adaptació, la resiliència, la capacitat de gestió de les emocions, la presa de decisions, la resolució de problemes entre d’altres. L’any 1908 els psicòlegs Dodson i Yerkes van conceptualitzar un espai d’aprenentatge on posar en pràctica aquestes capacitats que es troba fora de la nostra zona de confort. Es tracta de “l’Espai d’Ansietat Òptima”.

 

Travessar aquesta frontera i entrar en aquest espai implica prendre la iniciativa i arriscar-se, estar motivat pel canvi, pel creixement, per la consecució d’objectius i per la millora de les pròpies habilitats. Per això, alguns autors parlen també de “Zona d’Aprenentatge” on les diferents activitats i/o estímuls que es troben fora de la nostra zona de seguretat i confort son viscuts com a reptes que ens permeten aprendre i desplegar les nostres capacitats.

 

Per tot plegat, agafar l’hàbit de sortir de la zona de confort és una de les eines més potents per a estimular l’autoconeixement i reforçar l’autoestima. Es tracta d’un exercici recomanable per a tothom tenint en compte que es necessari ampliar els límits de la nostra zona de seguretat de manera progressiva, per tal de que l’estrès o la por no siguin excessius i puguin desencadenar respostes desadaptatives i contraproduents.

Alguns dels principals beneficis que podem obtenir sortint sovint de la nostra zona de confort són:

  • o Millorar l’auto-coneixement i l’auto-consciència de les nostres virtuts i les nostres debilitats d’una manera realista i basant-nos en l’experiència.

 

  • o Millorar la capacitat de resiliència i d’afrontament davant de situacions compromeses i/o temudes.

 

  • o Gestionar millor les emocions, especialment aquelles que generen malestar i que apareixen en situacions que interpretem o vivim com amenaçants.

 

  • o Millorar la nostra capacitat de tolerar el fracàs i també la frustració.

 

  • o Incrementar la nostra flexibilitat a l’hora que guanyem capacitat d’adaptació i per tant de respondre de manera més adaptativa i equilibrada davant de les diferents situacions que podem trobar-nos en el nostra dia a dia.

 

  • o Millorar la nostra capacitat de resolució de problemes i conflictes.

 

Recorda: la por i les situacions que ens generen malestar formen part de la nostra vida i per tant és millor entrenar les capacitats d’afrontament en comptes d’intentar evitar aquestes situacions de manera sistemàtica.

 

Pol Franco

Psicòleg – Neuropsicòleg

Col. 20.782