S’apropen les festes nadalenques i també el cap d’any, i per tant, s’apropa també una d’aquelles tradicions tan esteses: la formulació de propòsits d’any nou. Moltes vegades plantegem aquests objectius com a canvis importants en la nostra vida, i iniciem l’any amb una forta motivació pel canvi, però sovint els desitjos plantejats es van esvaint fins a queda en res… perquè? 

En el següent article et donem 5 claus per a formular correctament objectius, metes i propòsits personals.

L’objectiu com a motor de canvi

Els objectius són essencials en la nostra vida, dons ens permeten créixer, desenvolupar habilitats, incrementar el nostre benestar, donar-li significat a la vida, etc.

El primer pas per a formular un objectiu és establir una diferenciació clara entre l’estat actual i l’estat desitjat o meta final a la que volem arribar. Un segon pas molt important és formular de manera específica el que es vol aconseguir. Com més clars i concisos siguin els nostres objectius majors probabilitats d’èxit, ja que gran part d’aquest depèn de com estigui formulat el propòsit.

5 claus per a formular correctament un objectiu

1. Expresar-los en format positiu. En termes del que SI volem, no del que NO volem. A l’expressar un objectiu amb termes negatius (No vull sentir-me incòmode amb desconeguts) perdem la orientació de per on començar a realitzar l’acció de canvi ja que només ens focalitzem amb l’acció que volem evitar.No generem estratègies d’afrontament ni tampoc plans d’acció).

2. Demostrables de forma sensorial o amb resultats. Hem de poder comprovar quan hem assolit l’objectiu. Per això, prèviament és important fer-nos preguntes com: Què suposa per mi l’objectiu en qüestió? Com sabré que l’he aconseguit? Què espero sentir o notar quan s’hagi assolit? En aquest sentit és útil visualitzar-nos mentalment assolint l’objectiu (imatges, sensacions i emocions).

3. Contextualitzats de manera adequada. Posar data a l’objectiu final. És important també delimitar si el canvi en qüestió el volem en totes les àrees de la nostra vida o en moments i contextos concrets. Podem verificar que el nostre objectiu està ben ubicat en un context quan podem respondre a la pregunta: On i quan vull assolir aquest objectiu?

4. Que depenguin d’un mateix. És important que l’objectiu fixat poguem assolir-lo per nosaltres mateixos sense la necessitat de que intervinguin factors externs. Per tant, és important formular sempre els objectius des d’un mateix, encara que volguem buscar canvis que impliquin a altres persones (sovint un canvi nostre té un impacte en terceres persones).

5. Que preservin l’ecologia interna i externa. Busquem l’equilibri en el sentit intern (equilibri entre el que penso, sento i faig) i en el sentit extern (relació entre el meu objectiu i l’entorn). Per a descobrir si l’objectiu manté l’equilibri intern-extern i per tant té garanties d’èxit, podem preguntar-nos: Es bo per a mi? És bo per la gent del meu entorn (familiar, laboral, acadèmic, social,…). Podria ser que l’objectiu fos positiu per a nosaltres però no per a la nostra família, o bé que ara no fos el moment idoni per a plantejar-lo.

Ara ja saps quins són els punts més importants a tenir en compte a l’hora de plantejar-te un objectiu o propòsit de canvi. Això, però, és només la primera pedra en el camí, el primer pas.

La setmana vinent publicarem un nou article donant 5 claus per assolir els objectius formulats.

Pol Franco

Psicòleg

Col. 20.782