Molt sovint ens arriben a consulta infants i també adolescents trists, enfadats o molt preocupats perquè no són capaços, malgrat l’esforç invertit, d’aprovar els exàmens o bé de treure aquelles notes que esperen d’ells.

 

Els factors poden ser múltiples, però la forma com treballem, estructurem i processem els conceptes, de del minut zero a l’aula fins que treballem a casa, sempre és essencial.

 

Les reeducacions són sessions d’una durada determinada on s’ofereix un espai, normalment individual però que també pot ser col·lectiu, als infants / adolescents on fer front a les necessitats que poden sorgir durant el seu procés d’aprenentatge.

Aquestes necessitats poden ser de molts tipus, partint de la base que cada infant o adolescent, com nosaltres, és un món, i per tant experimenta les situacions i viu unes dificultats diferents. No cal que hi hagi un problema diagnosticat o una patologia per poder treballar amb les reeducacions, és simplement un acompanyament òptim i adequat que permet millorar les mancances que poden aparèixer durant tot el curs escolar.

En aquest espai treballem temàtiques molt diverses, adaptades a les necessitats que puguin sorgir. Exemples com els següents:

.

 • o Hàbits escolars: ús de l’agenda, com estudiem, la zona on estudiem, il·luminació, posició a l’aula, noves conductes que puguin millorar els aprenentatges…

 • o Conceptes curriculars: punts clau de les assignatures que cal reforçar perquè han quedat poc consolidats.

 • o Tècniques d’estudi: tant a nivell intern com extern (potenciar els recursos dels pacients i ensenyar-los nous suports).

 • o Planificació i estructuració l’estudi: plannings setmanals, control de l’agenda, treball a diari per facilitar l’aprenentatge…

 • o Aspectes motivacionals: reforç positiu, detecció de punts febles i eines per poder avançar en els aprenentatges, entre altres.

 

Un dels aspectes més importants de les reeducacions és que, a part d’aconseguir una millora en el rendiment acadèmic, es produeix de retruc, un increment en l’auto-estima i una millora l’estat anímic, doncs es treballa per a què desapareguin els sentiments de tensió, tristesa i frustració provocats per l’estancament.

Això és així degut a que el canvi i el procés de millora resideix i el promociona el nen o adolescent guiat per un professional qui l’ajuda en aquest camí. Aquestes millores apareixen fruit del treball que es realitza i es produeix també un reforç en el desenvolupament personal i psico-social, afavorint així una millora global.

Així doncs, cal prestar atenció a tots els aspectes tant emocionals com curriculars dels nostres nens i adolescents per poder-los brindar les ajudes necessàries en cada un dels moments de l’aprenentatge, enfortint així les seves habilitats i enfortint també la seva autonomia treballant i reforçant també aspectes com:

.

 • Habilitats socials
 • Estratègies d’afrontament
 • Assertivitat
 • Mediació de conflictes
 • Estratègies de resolució de problemes
 • Creativitat

 

En el nostre centre, realitzem exploracions clíniques infanto-juvenils (més informació) per a detectar possibles dificultats en processos d’aprenentatge i en el desenvolupament de determinades capacitats cognitives (atenció, comprensió, memòria,….).

D’altra banda, realitzem sessions setmanals de re-educació, individuals i també en grup (més informació), conduïdes per psicòlegs especialitzats en aquest àmbit.

______________________________

Judit Trench

Psicòloga infanto-juvenil i re-educadora

Col. 21.821