Per a poder iniciar un canvi que ens ajudi a reduir l’estrès diari i per tant també les possibilitats de desencadenar amb el temps un problema d’angoixa / ansietat, el primer pas i fonamental és PRENDRE CONSCIÈNCIA d’aquests hàbits, patrons i conductes que fomenten la preocupació permanent.

 

Per a fer-ho és important que ens auto-observem de manera voluntària i conscient, interrompent el fluir automàtic del dia a dia per a parar i escoltar-nos: Què pensem? a quina velocitat ho fem? Anticipem gaire? Anticipo de manera realista o amb tendència catastrofista? Rumio massa sobre un mateix fet? Quan ho faig sóc capaç de centrar-me en la solució més que en el problema?

 

PERQUÈ ÉS IMPORTANT FER AQUEST PAS?

 

Perquè si no som conscients d’una dinàmica difícilment podrem modificar-la in situ posant en pràctica diferents recursos i estratègies. Per tant, abans de res….

 

  • o Atura’t
  • Observa’t
  • Coneix-te

 

Un cop ens hem aturat a observar-nos, serem més conscients de com es desenvolupa el nostre dia a dia de manera interna. És a dir, quins pensaments tinc, si dono massa voltes a les coses sense arribar mai a una conclusió, si davant un problema més difícil centrar-me en la seva resolució en comptes de fer-ho amb les conseqüències negatives d’aquest, si un cop presa una decisió la reviso una vegada darrera l’altre, si hi han determinades situacions o activitats on és habitual que s’acceleri la meva respiració o respiri de manera superficial, etc.  RECORDA: “Un cop m’he observat i em conec, puc actuar”

 

QUINS SÓN ELS PRIMERS CANVIS QUE HE DE BUSCAR?

 

  • o Agafar l’hàbit de connectar amb tu mateix de manera continuada al llarg del dia. Si connecto amb mi podré auto-regular-me (tant a nivell de respiració, neguit, pensaments i fins i tot emocions).

 

  • o Introduir moments diaris de desconnexió, de relaxació o bé per a centrar-nos en activitats d’oci, objectius personals i projectes vitals. Val més dedicar-hi 15-30 minuts que res.

 

PUNTS CLAU A TENIR EN COMPTE

 

Un cop hem guanyat consciència i hem agafat l’hàbit de observar-nos i de fer més conscient el nostre funcionament quotidià diari és el moment de posar en pràctica diferents recursos. A continuació et plantegem els punts claus sobre els quals giraran les diferents estratègies per combatre l’angoixa i ansietat diàries: 

 

1. Controla la teva respiració, no deixis que entri en un estat permanent d’acceleració i/o superficialitat. Agafa l’hàbit de respirar voluntàriament de manera profunda en diferents moments del dia

 

2. Aplica exercicis i tècniques que t’ajudin a regular la teva respiració i assolir un estat de relaxació i serenitat (quietud). Podem probar amb tècniques de respiraciò, de relaxació muscular o bé recursos que deriven de la meditació (interna) i del mindfulness (meditació externa).

 

3. Centrat en el moment present per a intentar no reviure constantment el passat ni tampoc viure en un futur incert i hipotètic.

 

4. Evita anticipar. No caiguis en prediccions futuristes basades en hipòtesis i idees que generalment solen tenir una tendència negativa (alarmista, catastrofista,…).

 

5. Interromp el flux de pensaments negatius quan detectis que estàs rumiant en excés, o bé si no és el moment per atendre aquests pensaments. Sovint ens allunyen del present. Distreu-te o bé orienta els pensaments cap a altres estímuls agradables o estímuls presents en el moment en qüestió.

 

6. Busca un moment de tranquil·litat per atendre les teves preocupacions, pors, inquietuds o incerteses. No les evitis sistemàticament, allò que no atenem ens retorna constantment a la ment.

 

7. Sigues resolutiu i no posposis de manera continuada les tasques, responsabilitats i obligacions, ni tampoc l’afrontament de determinades situacions que et generen por o altres emocions negatives. Tampoc posposis el teu temps lliure, intenta ser constant en aquest sentit.

 

____________________________

Pol Franco

Psicòleg i Neuropsicòleg

Col. 20.782