El cant carnàtic en l’embaràs 

L’optimisme com a font de salut i benestar 

SALUTOGENESI I OPTIMISME

Perquè pot incomodar-nos el silenci? 

FER SILENCI PHOTO