La motivació és una de les armes més potents per assolir èxits personals, a tots els nivells.

 • És per això que, en qualssevol procés d’aprenentatge dels nostres fills, tenir-los ben motivats resulta clau per a l’èxit escolar. Quan abans comencem a motivar-los en el procés d’aprenentatge millors resultats obtindrem al llarg del curs escolar.

  I és per això que, veient la força i la potència que ens aporta la motivació, pensem que si es treballa i la fomentem, tant a casa com a l’escola, és essencial perquè donin el millor d’ells mateixos i puguin gaudir del procés d’aprenentatge. La motivació és clau ja que si la fomentem bé els nens i adolescents s’esforçaran més, tindran una millor actitud per aprendre i, a la vegada, tindrà més eines per abordar i afrontar els problemes que els puguin sorgir.

 • .
 • Dins de les eines per a motivar als nostres fills hi trobem:

 • .
  • 1. Mantenir les expectatives adequades: és important que siguin sempre personals, evitar la comparació entre germans. Parleu amb els vostres fills, sobre què els hi agrada i què no, en què destaca i cal tenir present sempre que sigui necessari, caldrà reajustar les expectatives.

  • .
  • 2. Ajudar a què es marquin les pròpies metes: escriure-les en un paper, que estiguin visibles i cal que siguin específiques i mesurables, per a poder avaluar el compliment.

  • .
  • 3. Mostrar que l’escola és important: mostra interès col·laborant amb el seu aprenentatge, estableix una relació amb el professor, coneix les tasques del teu fill i ofereix-li un bon ambient per a treballar, són alguns dels exemples que ajuden a incrementar la motivació.

  • .
  • 4. Dóna suport als aprenentatges dels fills: tingues clar el tipus d’aprenentatge: auditiu, on predomina el treball escoltat; visual, treballant amb gràfics i diferents colors o bé quinesiològic, potenciant la pràctica i no la teoria.

  • .
  • 5. Llenguatge: val més potenciar l’encoratjament (autoavaluació del nen, on l’animem a sempre fer-ho millor) que els elogis (on posem més ènfasi en el què esperem d’ells).

  • .
  • 6. Potenciar noves tècniques d’aprenentatge: per exemple, després d’una lectura d’un clàssic, intentar veure la pel·lícula, o bé visites a zones d’oci relacionades amb els seus estudis. D’aquesta manera potenciem les relacions escola – casa, molt necessàries per a la motivació dels fills.

  • .
  • 7. Fortalesa: enfortir la capacitat per tal de poder afrontar les situacions que se li presentin al llarg dels aprenentatges. Cal treballar aquesta per promoure la motivació, per exemple fomentant els interessos, oferint situacions raonables davant de problemes…

  • .
  • 8. Ensenyar-los a estudiar: cal potenciar les diferents formes d’estudiar a fi de poder trobar aquella més adequada per als nostres fills.

 • .
 • Seguint aquestes indicacions i mantenint una bona relació de comunicació amb els nostres fills aconseguirem potenciar la seva motivació i així facilitar el seu estudi, per tal de poder assolir els seus objectius acadèmics.

 • .
 • .
 • Judit Trench
 • Psicòloga Forense i Infanto-Juvenil
 • Col. 21.821