La Psicoteràpia En Línia (PEL), també coneguda com a psicoteràpia online o e-teràpia, és una modalitat de teràpia psicològica que ha agafat embranzida els darrers anys amb l’increment i la millora de les noves tecnologies.


És una modalitat que permet realitzar un procés psicoterapèutic des de la distància i per tant, pot ser una elecció idònia per a persones amb dificultat per a desplaçar-se, horaris laborals molt ajustats i fins i tot per aquelles persones que estan realitzant visites presencials en psicologia i en un moment determinat es troben fora temporalment i no volen interrompre el procés.

La psicoteràpia en línia per tant, és la realització de visites de psicologia clínica i d’altres especialitats a través d’internet. Tot i que existeixen diferents opcions, per exemple via telefònica o per correu electrònic, en el nostre cas, realitzem aquest servei per videoconferència a través de diferents plataformes.

Principalment treballem amb la plataforma EUVIDEO, de l’empresa Eutox especialitzada en serveis per a salut mental, amb qui col·laborem des de fa anys. Es tracta d’una plataforma preparada exclusivament per aquest servei i que compleix amb tots els requisits en matèria de seguretat informàtica i de protecció de dades de caràcter personal.

D’altra banda, per a poder facilitar l’accés aquest servei a tothom i també des de dispositius diversos (iphone, per exemple) o be en cas de disposar d’una mala connexió a internet, treballem també amb altres plataformes com Skype, sempre amb el consentiment previ i explícit de la persona que atenem.

De fet, el consentiment informat és un punt imprescindible sempre que es vulgui rebre atenció psicològica en qualsevol de les diferents modalitats i especialitats, i en aquest tipus de visites és molt important que la persona interessada autoritzi prèviament aquest servei mitjançat un formulari signat que s’envia per correu electrònic.

D’altra banda, com en les sessions presencials de qualsevol especialitat de psicologia, el professional que realitza visites de psicoteràpia en línia ha de ser psicòleg amb formació universitària  i col·legiat, en el nostre cas, en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.


Quins avantatges presenta la Psicoteràpia en Línia (PEL)?

Resumidament, el fet de poder realitzar una visita de psicologia online permet fer processos psicoterapèutics sense necessitat de desplaçament, amb major flexibilitat horària i per tant sessions que s’adaptin millor a la disponibilitat de cada persona, especialment per totes aquelles que tinguin una jornada laboral completa, per exemple. Això permet també poder realitzar seguiments més freqüents en aquells casos que sigui necessari. Altres avantatges són la possibilitat d’accedir a uns serveis i professionals concrets des de qualsevol part del món.

Un punt important és que la psicoteràpia online possibilita no haver d’interrompre un procés en curs en cas que la persona no pugui accedir presencialment al servei de manera temporal, degut a que és fora per temes laborals, per exemple, o  bé pateixi un problema durant un moment concret que li dificulti o bé impedeixi desplaçar-se fins el centre de psicologia, per exemple un problema físic, dolors,…


Quines evidencies d’efectivitat té?

Des de fa anys han aparegut diversos estudis que confirmen l’afectivitat de la Psicoteràpia en Línia per a diferents problemes psicològics dels quals destaquem els problemes anímics, d’estrès i d’ansietat, però també en temes de parella i/o familiars.

Alguns dels estudis publicats recentment en revistes importants com US National Library of Medicine National Institutes of Health són (clica sobre cada un d’ells per accedir a l’estudi):


Com puc accedir a aquest servei?

Per accedir a aquest servei, cal que et posis en contacte amb nosaltres per a qualsevol de les vies de contacte habituals (telèfon, correu electrònic, formulari de contacte de la pàgina web) i sol·licitis realitzar visites de PSICOLOGIA ONLINE. Un cop rebuda la consulta t’informarem del funcionament de les diferents plataformes que oferim, i et farem arribar el consentiment informat per a l’autorització del servei.

Per a informar-te de quines especialitats i teràpies oferim en aquesta modalitat, pots consultar-ho clicant AQUÍ. En alguns casos, s’haurà de valorar prèviament la possibilitat real en funció del motiu de consulta i les necessitats d’exploració clínica i/o intervenció psicològica.

.

L’equip de Psicòlegs del Centre de Psicologia Carme Bosch