Dificultats d’aprenentatge a l’escola o al institut? Problemes en el rendiment acadèmic?

_

Les reeducacions psicopedagògiques van destinades a nens i nenes i adolescents, que presenten dificultats en el seu rendiment escolar. Aquestes dificultats apareixen quan no s’assoleixen els resultats desitjats o bé perquè el nivell a assolir no s’ajusta a allò esperable segons la seva edat.

_

Les reeducacions psicopedagògiques tracten un ventall molt ampli de dificultats d’aprenentatge, com per exemple: dificultats en les capacitats cognitives d’atenció, concentració, velocitat de processament de la informació, memòria, dificultats d’aprenentatge en lectura i escriptura, dislèxia, disgrafia, discalcúlia, problemes d’organització de la informació… També són una eina molt útil per aquells infants que presenten problemes de conducta, una baixa motivació per estudiar, bloquejos emocionals en relació l’escola i altres problemes com per exemple dificultats per a organitzar les tasques i el temps d’estudi…

Gràcies a les reeducacions es potencien les habilitats de la persona, ensenyant-li tècniques d’estudi i oferint estratègies i recursos òptims per millorar el rendiment escolar.

_

Són molts els beneficis que té sobre els infants i adolescents aquestes reeducacions psicopedagògiques, però farem una pinzellada d’alguns d’ells.

_

 • o  Millora l’aprenentatge en les diferents àrees.
 • o  Recondueix conductes i hàbits.
 • o  Es treballen les habilitats socials.
 • o  Adquisició i assoliment d’eines i tècniques d’estudi eficaces.
 • o  Augmenta l’autoestima.
 • o  Incrementa la participació i motivació a l’aula.
 • o  Predisposició activa per intentar aconseguir els diferents reptes escolars.
 • o  Millora la capacitat d’organització.
 • o  Augmenta la seguretat personal, aconseguint una visió gratificant en relació a la perspectiva acadèmica.
 • o  Empoderament de la persona i millora de l’autonomia.
 • o  Augment de la constància i perseverança.

_

És primordial fer una mirada individualitzada de cada cas, per treballar tot allò que ens ajudi a augmentar el benestar del infant en relació l’àmbit acadèmic i el que necessiti.

En definitiva, acompanyar-lo en el camí del seu desenvolupament i fer més lleuger i agradable aquest viatge.

 

Aida Sola

Psicòloga

Col. 28.194