EMDR són les sigles de l’acrònim anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing que significa Teràpia de Dessensibilització i Reprocessament mitjançat Moviments Oculars, i és una teràpia especialment indicada per a treballar situacions vitals traumàtiques que tenen un impacte significatiu en el moment actual de la persona que els pateix.


L’objectiu de la EMDR és que la persona sigui capaç de processar la informació sobre l’experiència adversa o traumàtica, guiant els seus passos cap a una resolució adaptativa del problema.

En la Teràpia EMDR  el focus terapèutic es centra en el record de l’experiència traumàtica i l’aplicació de tècniques d’estimulació bilaterals que poden ser visuals, auditives o kinestèsiques per tal de treballar amb aquest record. Es tracta d’una psicoteràpia integradora que consta de vuit fases, i amb la que aconsegueix reduir dels símptomes de malestar i es genera un canvi de creences permetent millorar en el desenvolupament de la vida quotidiana.


Com funciona?

És un procés que inclou reviure la situació adversa o traumàtica, en una situació de seguretat, per tal de realitzar una dessensibilització progressiva respecte al record, oferint nous recursos cognitius per a interpretar, assimilar i integrar l’experiència.

La dessensibilització i el canvi de perspectiva i significats a nivell cognitiu que s’observen en una sessió d’EMDR reflecteixen el processament del record de l’experiència traumàtica. En part, es cerca que la persona s’allunyi per primera vegada del trauma, i es treballa per a modificar les avaluacions cognitives sobre la situació i especialment sobre si mateix. Així s’arriben a sentir emocions i sentiments més funcionals envers la situació viscuda, eliminant les sensacions físiques, idees (…) pertorbadores i que generen altes dosis de malestar.

Un principi fonamental que explicaria el que succeeix durant l’aplicació de l’EMDR consisteix en l’existència d’un sistema innat en totes les persones, fisiològicament orientat a elaborar i integrar les informacions amb l’objectiu de l’autocuració.


Aplicacions de la teràpia EMDR

Tot i que inicialment la Dra. Francine Shapiro va proposar aquesta tècnica especialment per a casos d’estrès post traumàtic, amb el pas dels anys la seva aplicació s’ha estès a altres problemes d’ansietat com les fòbies, processos de dol complicats i dolor crònic, entre d’altres. Una de les aportacions més importants que ha brindat l’EMDR a la psicoteràpia és haver trobat la manera d’accedir a les informacions emmagatzemades a la memòria, estimular el mecanisme de processament d’aquestes informacions i portar-les a la resolució.

En resum, mitjançant la teràpia EMDR es cerca que la persona sigui capaç de processar la informació sobre l’experiència adversa,  traumàtica o problema específic, guiant els seus passos a través d’exercicis específics i contrastats científicament, cap a una resolució adaptativa del problema.


Vols més informació sobre aquest servei?

Contacta’ns a psico@cxarmebosch.net o bé al telèfon 93 872 63 83.


Carme Bosch Gómez

Psicòloga hab. PGS i terapeuta EMDR

COPC Col. 15.654