Que tractem?

  • – Trastorn per dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/H)
  • – Trastorns de l’Aspectre Autista com l’Asperger
  • – Determinats trastorns de conducta com la impulsivitat
  • – Dificultats d’expressió i/o alliberació emocional
  • – Dificultats en habilitats socials

 

Què és la Musicoteràpia?


Hi ha moltes definicions sobre què és la Musicoteràpia, però una bona definició és la que fa en Jordi Jauset, Doctor en comunicació, enginyer i músic, que diu:


“ La música es un estímul multimodal que transmet al cervell la informació auditiva, motora i visual, i provoca emocions. Disposa d’unes xarxes específiques per al seu processament, no exclusives, sinó compartides amb nombroses funcions que impliquen tot l’encèfal”


El resultat d’aquest complex procés, la música, és que es capaç de modificar els nostres ritmes fisiològics, d’alterar el nostre estat emocional, de canviar la nostra actitud mental i fins i tot, d’aportar pau i armonia al nostre esperit.”


La Musicoteràpia és doncs, l’ús conscient de la música per restaurar, millorar o mantenir la salut de les persones, i s’està consolidant com una via terapèutica diferent dels enfocaments psicoterapèutics més tradicionals, degut a les seves possibilitat i capacitats adaptatives dins del cap de la salut.Aplicacions de la Musicoteràpia


Hi ha centenars d’informes i d’estudis que tracten sobre l’impacte de la música en infants amb trastorns d’espectre autista, com per exemple l’Asperer així com TDAH, en els quals es demostra que la reacció d’aquests infants envers la música és molt positiva, s’obren a noves expressions corporals, rítmiques i emocionals.


Mitjançant la música es pot arribar a interactuar d’una manera més profunda amb l’infant, és com si s’alliberéssin i es deixessin portar, obrint-se a una interacció més amplia amb la resta de persones.