Psicologia d’adults

PSICOLOGIA ADULTS

Oferim teràpies específiques per a tractar:

 

 • – Estrès, ansietat i atacs de pànic.
 • – Depressió.
 • – Problemes d’inseguretat i baixa autoestima.
 • – Conflictes de parella.
 • – Trastorns adaptatius.
 • – Problemes sexuals.
 • – Trastorns de la personalitat.
 • – Fòbies, obsessions i compulsions.
 • – Trastorns de la conducta alimentària.
 • – Addiccions.
 • – Dolor crònic.
 • – Orientacions acadèmiques i professionals.
 • – Desorientació vital.
 • – Creixement personal.
FUNCIONAMENT PROCÉS TERAPÈUTIC

Oferim les següents teràpies en l’àmbit de la psicologia d’adults:

Teràpia clínica individual

Els motius que poden portar a una persona a buscar ajuda psicològica són molts. La psicoteràpia ens ajuda a canviar la visió dels problemes i a trobar un altre significat a aquestes situacions, creant noves perspectives per abordar els conflictes, problemes o el malestar que ens generen determinades situacions o estímuls.

Durant el procés terapèutic es treballen estratègies per afrontar millor aquestes situacions, treballant l’autoestima, l’autocontrol, l’assertivitat, les cognicions, la gestió emociona i de les pors entre d’altres aspectes en funció de les necessitats de cada persona i problema. Amb tot, l’objectiu és aconseguir un creixement personal, obtenir recursos i consolidar-los, i en definitiva viure en harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.

Les primeres sessions acostumen a ser setmanalment o quinzenalment espaiant-les en el temps de seguida que el procés avança positivament.

Teràpia de parella

Les parelles constitueixen vincles de gran complexitat, on el punt àlgid n’és la convivència. És aquí on sovint apareixen diferents tipus de conflicte, que poden requerir psicoteràpia conjunta i individual dels diferents membres per a canviar la situació.

Aquesta teràpia ens permet prendre consciència de com es posiciona cada membre de la parella davant de l’altre i davant la situació, i quin rol assumeix cadascú. També es pren consciència quines experiències del passat condicionen la nostre conducta en situacions concretes que són font d’estrès, conflictes i de convivència.

La teràpia té l’objectiu d’oferir noves perspectives des d’on poder millorar la convivència, resolent els conflictes i potenciant aspectes com la comunicació assertiva, l’escolta activa, l’establiment de rols equitatius i adaptatius, la planificació d’objectius comuns i el reforç del vincle, l’afecte, la vida sexual i les activitats d’oci conjuntes.

Així mateix, en aquells casos en els que la parella hagi decidit no continuar la relació, la teràpia ajuda afrontar aquest procés amb calma i respecte mutu.

Les sessions solen dur-se a terme cada quinze dies fent-se menys freqüents quan el procés així ho requereix.

Teràpia sexual

Teràpia orientada a resoldre problemes sexuals que poden donar-se en el context d’una relació de parella, o poden suposar una consulta específica individual.

Alguns dels problemes tractats en aquest àmbit són la falta de desig sexual, problemes d’excitació, dificultats o incapacitat per assolir l’orgasme, ejaculació precoç o retardada i dolors sexuals entre d’altres problemàtiques.

La teràpia en aquests casos combina tres nivells d’intervenció: a nivell cognitiu, emocional i comportamental per tal de modificar aquells pensaments i conductes que interfereixen en la conducta sexual i fomentar aspectes vinculats amb l’autoestima.

Les sessions solen dur-se a terme cada quinze dies fent-se menys freqüents quan el procés així ho requereix.

Teràpia familiar

Teràpia orientada a tractar determinats problemes a nivell familiar que poden sorgir degut a problemes de convivència o el desacord en aspectes importants de la família entre d’altres.

La teràpia s’inicia identificant les diferents formes de vida familiar, per així comprendre les associacions, les relacions i els vincles que la determinen. Pretén resoldre conflictes o situacions per les quals està passant un grup familiar i serveix per tal que els seus integrants expressin els seus sentiments respecte aquesta situació.

Sovint aquesta teràpia requereix de sessions a nivell individual per a complementar-la i potenciar les probabilitats d’èxit.

La periodicitat de les sessions va de quinzenal en endavant en funció de l’evolució i les necessitats de cada cada família.

Teràpia EMDR

EMDR són les sigles de l’acrònim anglès Eye Movement Desensitization and Reprocessing que significa teràpia de Dessensibilització i Reprocessament mitjançat Moviments Oculars.

Aquesta teràpia està especialment indicada en cas de situacions vitals estressants i situacions traumàtiques.

Durant les sessions, el focus terapèutic es centra en el record d’una experiència traumàtica i l’aplicació de tècniques d’estimulació bilaterals que poden ser visuals, auditives o kinestèsiques per tal de treballar amb aquest record.

L’objectiu de la EMDR és que la persona sigui capaç de processar la informació sobre l’experiència adversa o traumàtica, guiant els seus passos cap a una resolució adaptativa del problema.

Vols més informació sobre aquesta tècnica? Consulta AQUÍ el nostre article dedicat a la teràpia EMDR.

Teràpia Gestalt

Una de les principals premisses de la Gestalt és que allò que no està resolt torna a aparèixer, potser d’una altre forma, amb una altre persona, en un altre lloc o sota altres circumstàncies. Això pot fer-se present en forma de limitació, automatisme, conflicte, bloqueig o malestar. La Teràpia Gestalt ens posa davant l’oportunitat de tancar-ho des de l’aquí i l’ara.

És per això que aquesta teràpia es fonamenta en l’entrenament en atenció plena com a part important per a prendre consciència de la nostra pròpia presència, i dona especial importància a l’acceptació sense judicis de la nostra realitat i la que ens rodeja.

La Teràpia Gestalt és una teràpia viva, experiencial i dinàmica que evoluciona al compàs del procés de cada persona, i on el paper del terapeuta és l’acompanyament.

 

Vols més informació sobre aquesta tècnica? Consulta AQUÍ el nostre article dedicat a la teràpia Getsalt.

Coaching

El Coaching és un procés interactiu destinat a assolir algun tipus d’objectiu que pot ser solucionar un determinat problema personal o professional, desenvolupar algun tipus d’habilitat, superar una por o afrontar un repte.

En un procés de coaching, sempre hi ha un punt de sortida i un punt d’arribada. El focus d’atenció en el procés sempre serà la persona i el seu potencial. Mitjançant el coaching, la persona aprèn com assolir el seu màxim potencial explorant noves opcions que tinguin un impacte positiu en la seva vida personal o professional, i sempre en relació a l’objectiu plantejat.

Es tracta d’anar trobant les solucions i els recursos interns necessaris per anar solucionant els reptes que afronta i assolir els objectius que desitja a l’hora que la persona va integrant els recursos en el seu repertori de conductes, realitzant durant aquest procés un camí de creixement personal paral·lel.

 La periodicitat de les sessions de coaching és molt variable en funció de la demanda i les necessitats de la persona.

Counselling

El dol és un procés d’adaptació i superació que es desencadena com a resposta psicològica davant d’una pèrdua que pot ser d’una persona estimada, d’una feina o d’una relació, entre d’altres. Es tracta d’un procés natural en el que la persona ha d’adaptar-se a una nova realitat que inicialment causa dolor. La manifestació d’aquest dolor i la durada del procés varia en funció de la persona, la naturalesa de la pèrdua i altres variables.

Aquest procés consta de diferents fases: Fase de shock  inicial (estupor), Fase de negació i ràbia, fase de desesperança i fase d’acceptació i serenitat.

Una mala realització d’aquest procés, que cada persona viu d’una manera pròpia, o complicacions en alguna d’aquestes fases, que no necessàriament sempre apareixen en un mateix ordre o de forma lineal, poden desencadenar un dol patològic, en el que la persona és incapaç de re-organitzar la seva vida amb l’absència de la persona, la feina o la relació que ha perdut.

La psicoteràpia com a recurs d’acompanyament en el dol ajuda a realitzar amb èxit aquest procés, prevenint l’aparició d’estats patològics que interfereixin significativament en el desenvolupament de la vida quotidiana.

La periodicitat d’aquest tipus de teràpia depèn de la necessitat de cada persona, si bé sovint és necessari iniciar-la amb una freqüència més alta com podria ser setmanalment  i espaiar-la en el temps a mesura que es va avançant en el procés.

Acreditacions                                                            

Especialista en EMDR acreditada per la EMDR International Association (EMDRIA)

 Emdria

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Share This
Aquest 2022, fem 15 anys #alteucostat (1)

Vols rebre informació?

Estigues informat de les novetats en els nostres serveis, cursos, tallers i publicacions sobre psicologia i salut.

Gràcies per subscriure't, rebràs el newsletter informatiu sobre els nostres serveis, xerrades, tallers, cursos i publicacions.