Psicoteràpia Online

Teleassitència

Rep suport i acompanyament psicològic des de casa!

 

Per tal de donar espai a una necessitat real oferim la possibilitat de realitzar sessions de psicoteràpia a distància a través d’un servei de teleassistència.

Aquest és un servei pensat i preparat tant per a realitzar processos íntegrament a distància dins del marc de la Psicoteràpia en Línia (PEL), però també com a complement o opció per a realitzar visites puntuals en cas de no poder accedir presencialment al servei habitual degut a una situació temporal. En aquest sentit, l’objectiu final és no haver d’interrompre el procés psicoterapèutic.

Quines avantatges té aquest servei?

 

  • o Permet accedir al servei sense necessitat de desplaçament
  • o Major flexibilitat horària
  • o Possibilitat de realitzar seguiments més freqüents
  • Possibilitat d’accedir als nostres serveis i professionals des de qualsevol part del món
  • o Permet no interrompre el procés en cas d’estar fora o no poder assistir al centre temporalment

Quins serveis oferim en la modalitat online?

Psicologia Clínica Online Adults

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia, sense perdre en cap moment el nostre tracte, la professionalitat i ‘atenció individualitzada que ens caracteritza.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica d’Adults i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

En el cas de la Teràpia de Parella i/o la Teràpia Sexual es farà una valoració prèvia de la possibilitat en funció de les necessitats i de la demanda degut a la necessitat d’alternar sovint i dins d’una mateixa sessió, espais individuals i espais conjunts en parella .

Psicologia Clínica Online Infanto-Juvenil

En l’àmbit Infanto-Juvenil es farà una valoració prèvia de la possibilitat de realitzar sessions online en funció de les necessitats i de la demanda degut a la necessitat d’alternar sovint i dins d’una mateixa sessió, espais individuals amb els infants, amb mare i/o pare o bé conjunts.

Les sessions inicials d’exploració caldrà valorar la possibilitat de realitzar-les online en funció de les proves que sigui necessari administrar, ja que algunes de les habituals requereixen procediments amb materials manipulatius, per exemple.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica Infanto-Juvenil i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Neuropsicologia Clínica Online

En l’àmbit de la Neurospsicologia Clínica el servei online està destinat a les sessions de control (seguiment) i assessorament, tant a la pròpia persona com al seu entorn, així com per a sessions de neuropsicoteràpia (psicoteràpia adaptada a persones amb problemes neurològics tals com demències neurodegeneratives, dany cerebral adquirit,… i suport psicològic als familiars i/o cuidadors professionals).

Les sessions inicials d’exploració, en general, NO poden realitzar-se a distància degut a la naturalesa de les proves d’avaluació que cal administrar en la majoria dels casos. Es valorarà aquesta opció però en la demanda inicial, en cas que realment no sigui possible el desplaçament. En aquests sentit, també disposem d’un servei d’atenció neuropsicològica a domicili.

Per a més informació sobre el servei de Neuropsicologia Clínica i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Psicologia Perinatal Online

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia, sense perdre en cap moment el nostre tracte, la professionalitat i ‘atenció individualitzada que ens caracteritza.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica d’Adults i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Psiconeuroimmunologia Online

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia, sense perdre en cap moment el nostre tracte, la professionalitat i ‘atenció individualitzada que ens caracteritza.

En el cas d’aquesta especialitat, sovint és recomanable (no imprescindible) aportar informació clínica prèvia, en cas de que es disposi, com per exemple informes o analítiques que faciliten la recollida d’informació inicial. En les visites online aquesta informació podrà aportar-se via correu electrònic previ consentiment explícit de la persona que sol·licita el servei.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica d’Adults i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Altres serveis i teràpies

TERÀPIA GESTALT

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia.

COUNSELLING I SUPORT EN PROCESSOS DE DOL

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia,

TERÀPIA AMB REALITAT VIRTUAL (TRV i TERV)

Un cop realitzada la sessió d’exploració inicial necessària per a delimitar bé la problemàtica a tractar (emmarcada dins dels serveis de Psicologia Clínica d’Adults o bé Infanto-Juvenil), es poden preparar les sessions de teràpia amb realitat virtual  per a realitzar-les a distància, tant aquelles orientades a l’entrenament de recursos de control de l’activació (sessions de relaxació, mindfulness, entrenament en exercicis de control de la respiració, control de l’atenció i distracció cognitiva,…) com aquelles sessions orientades a l’exposició i afrontament de situacions problemàtiques generadores d’estrès, angoixa i ansietat.

Per a la realització de les sessions des de casa, caldrà que la persona disposi d’un dispositiu mòbil compatible amb la plataforma Psious (actualment pràcticament tots ho permeten) i també de les ulleres de RV i d’auriculars per a poder realitzar la immersió completa en l’entorn virtual.

En cas de realitzar-les en aquesta modalitat, un cop realitzada la sessió inicial es facilitaran les instruccions i pautes concertes per a les sessions des de casa.

Com funciona la teràpia?

Actualment oferim la possibilitat de realitzar les sessions de Psicoteràpia en Línia, independentment de que siguin processos íntegrament online o bé consultes puntuals per a situacions concretes temporals, a través de diferents plataformes.

Nosaltres recomanem l’opció de EUVIDEO, però l’elecció final d’una o altre plataaforma serà l’elecció personal de cadascú. Facilitarem les instruccions específiques un cop escollida la plataforma.

Autorització i consentiment previ

Prèviament a l’inici d’un procés de psicoteràpia en línia, i també en els casos de visites puntuals per motius temporals, es procedirà a enviar un CONSENTIMENT ESPECÍFIC (protecció de dades de caràcter personal) en que la persona autoritzarà explícitament la realització de les sessions en aquesta modalitat.  No es podran realitzar aquestes sessions sense en consentiment explícit de la persona.

Share This
Aquest 2022, fem 15 anys #alteucostat (1)

Vols rebre informació?

Estigues informat de les novetats en els nostres serveis, cursos, tallers i publicacions sobre psicologia i salut.

Gràcies per subscriure't, rebràs el newsletter informatiu sobre els nostres serveis, xerrades, tallers, cursos i publicacions.