SERVEI DE PSICOTERÀPIA EN LÍNIA

PSICO ONLINE

Per tal de donar espai a una necessitat real oferim la possibilitat de realitzar sessions de psicoteràpia a distància a través d’un servei de teleassistència utilitzant diferents plataformes. Aquest és un servei pensat i preparat tant per a realitzar processos íntegrament a distància dins del marc de la Psicoteràpia en Línia, però també com a opció per a realitzar visites puntuals en cas de no poder accedir presencialment degut a una situació temporal. En aquests casos, l’objectiu final és no haver d’interrompre el procés psicoterapèutic.

Quins avantatges té la psicoteràpia en línia?

  • Permet accedir al servei sense necessitat de desplaçament.
  • Major flexibilitat horària.
  • Possibilitat de realitzar seguiments més freqüents en cas que sigui necessari.
  • Possibilitat d’accedir als nostres serveis i professionals des de qualsevol part del món.

  • Permet no interrompre el procés en cas d’estar fora o no poder assistir al centre temporalment.

Quins serveis oferim en aquesta modalitat?

Psicologia Clínica d'Adults, Teràpia de Parella i Coaching

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia, sense perdre en cap moment el nostre tracte, la professionalitat i ‘atenció individualitzada que ens caracteritza.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica d’Adults i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

En el cas de la Teràpia de Parella i/o la Teràpia Sexual es farà una valoració prèvia de la possibilitat en funció de les necessitats i de la demanda degut a la necessitat d’alternar sovint i dins d’una mateixa sessió, espais individuals i espais conjunts en parella .

Psicologia Clínica Infanto-Juvenil

En l’àmbit Infanto-Juvenil es farà una valoració prèvia de la possibilitat de realitzar sessions online en funció de les necessitats i de la demanda degut a la necessitat d’alternar sovint i dins d’una mateixa sessió, espais individuals amb els infants, amb mare i/o pare o bé conjunts.

Les sessions inicials d’exploració caldrà valorar la possibilitat de realitzar-les online en funció de les proves que sigui necessari administrar, ja que algunes de les habituals requereixen procediments amb materials manipulatius, per exemple.

Per a més informació sobre el servei de Psicologia Clínica Infanto-Juvenil i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Neuropsicologia Clínica

En l’àmbit de la Neurospsicologia Clínica el servei online està destinat a les sessions de control (seguiment) i assessorament, tant a la pròpia persona com al seu entorn, així com per a sessions de neuropsicoteràpia (psicoteràpia adaptada a persones amb problemes neurològics tals com demències neurodegeneratives, dany cerebral adquirit,… i suport psicològic als familiars i/o cuidadors professionals).

Les sessions inicials d’exploració, en general, NO poden realitzar-se a distància degut a la naturalesa de les proves d’avaluació que cal administrar en la majoria dels casos. Es valorarà aquesta opció però en la demanda inicial, en cas que realment no sigui possible el desplaçament. En aquests sentit, també disposem d’un servei d’atenció neuropsicològica a domicili.

Per a més informació sobre el servei de Neuropsicologia Clínica i les problemàtiques que atenem des del nostre equip de psicòlegs, post consultar el següent enllaç.

Psiconeuroimmunologia

Atenem totes les consultes habituals en aquest àmbit adaptant els procediments de les visites presencials al format en línia, sense perdre en cap moment el nostre tracte, la professionalitat i ‘atenció individualitzada que ens caracteritza.

En el cas d’aquesta especialitat, sovint és recomanable (no imprescindible) aportar informació clínica prèvia, en cas de que es disposi, com per exemple informes o analítiques que faciliten la recollida d’informació inicial. En les visites online aquesta informació podrà aportar-se via correu electrònic previ consentiment explícit de la persona que sol·licita el servei.

Per a més informació sobre el servei de Psiconeuroimmunologia (PNIE) i les problemàtiques que atenem des del nostre equip, post consultar el següent enllaç.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

FOTO FOOTPAGE 3<br />