VALORS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

VALORS I PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

Tot procés psicoterapèutic comença amb el primer contacte, i creiem que és vital crear un vincle humà i professional adequat per a poder realitzar amb èxit la nostra feina.

El nostre objectiu inicial és conèixer comprendre bé a les persones que tenim davant, i els problemes, conscients o inconscients, que pateixen en la seva vida i que repercuteixen en el seu benestar. 

Entenem la psicoteràpia com una intervenció pràctica, amb uns objectius estructurats però flexibles, que atenen a les demandes de la persona i del seu entorn social i contextual, i que poden variar en funció del moment, l’evolució o l’estat psicològic.  La nostra feina és guiar oferir eines i recursos a les persones per a que puguin adaptar-se i afrontar de la millor manera possible la situació problemàtica per la qual consulten. 

El nostre treball es fonamenta en els principis de:

INDIVIDUALITZACIÓ

Treballem de manera individualitzada, analitzant cada demanda, les seves peculiaritats i d’acord amb el context de cada persona.

AUTENTICITAT

Assolir un clima de treball enriquidor i productiu és fonamental. Per això donem molt importància al vincle, buscant que aquest sigui honest i sincer. Creiem que és essencial establir unes condicions amb transparència des de l’inici per tal de facilitar l’èxit del procés. 

QUALITAT

Tenim la qualitat com a meta, buscant resultats eficaços i eficients, sense oblidar la calidesa en el tracte.

AUTONOMIA

Volem servir de suport en els processos de canvi fomentant la seva capacitació i empoderament des del principi.

HUMANITAT

Tractem a les persones des d’un marc de respecte, dignitat, confidencialitat, lleialtat i suport. 

TREBALL EN EQUIP

Creiem en el treball en equip com a mètode per a poder oferir un servei integral, complet, personalitzat i completament adequat a les necessitats de cada cas. Per nosaltres, conèixer i intercanviar perspectives, enfocaments i tècniques, sempre en benefici de les persones a les que atenem, és un pilar bàsic per millorar sempre en la nostra feina.

RIGOR

Apliquem una metodologia basada en l’evidència científica. Aquest compromís requereix una actualització constant dels  professional que ens dediquem a aquesta feina amb l’objectiu d’aplicar els millors tractaments basats en una metodologia eficaç i eficient.

COMPROMÍS

Abordem tot procés psicoterapèutic des del compromís amb la feina que fem, la vocació i la passió per guiar i acompanyar a altres persones en el seu procés de recuperació o de desenvolupament amb l’objectiu de potenciar la salut mental, el benestar i la satisfacció personal.

FOTO FOOTPAGE 3<br />