SERVEIS DE PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL<br />

Oferim teràpies específiques per a tractar:

Oferim les següents teràpies en l’àmbit de la psicologia infanto-juvenil:

Teràpia clínica individual

La psicologia clínica infanto-juvenil està dirigida a tots aquells nens i adolescents que presenten problemes emocionals, conductes desadaptatives o  situacions socials i/o familiars problemàtiques que generen malestar i interfereixen en el desenvolupament diari del nen, provocant incapacitat per a adaptar-se i respondre a les necessitats i demandes del seu dia a dia

Les intervencions psicològiques i psico-pedagògiques en aquest àmbit, sempre s’acompanyen d’orientació familiar en la que s’ofereixen recursos per tal de que els canvis que es generen a nivell terapèutic esdevinguin permanents.

Exploracions clíniques (trastorns de l'aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament)

Les exploracions clíniques en l’àmbit de la psicologia infanto-juvenil són valoracions del rendiment cognitiu-intel·lectual, emocional i conductual (prespectiva neuro-psico-social) amb l’objectiu de delimitar possibles trastorns de l’aprenentatge verbal (dislèxia, disgrafia,…), no verbal (discalcúlia,…), trastorns del neurodesenvolupament i problemes atencionals (trastorn per dèficit atencional,…) així com possibles retards en el desenvolupament de determinades destreses i capacitats.

L’exploració es basa amb l’aplicació d’una bateria neuropsicològica clínica que es complementa amb altres proves, qüestionaris i instruments amb l’objectiu de delimitar el perfil de funcionament neurocognitiu per a poder orientar, assessorar, donar suport i programar una possible intervenció per a corregir les dificultats detectades.

L’exploració finalitza amb la devolució dels resultats a través d’un informe escrit que conté un apartat d’assessorament, pautes, recomanacions i recursos per a treballar i modificar els problemes detectats, així com per a reforçar i consolidar bons hàbits,  rutines funcionals, destreses cognitives i motores, habilitats relacionals (…).

L’exploració que plantegem té en comptes les següents àrees:

Rendiment cognitiu:

Velocitat de processament de la informació

Atenció i concentració

Memòria i capacitat d’aprenentatge

Llenguatge (a nivell d’expressió, lectura i comprensió)

Funcions executives (capacitat d’abstracció, organització de la informació, control inhibitori, gestió del temps,…)

Viso-percepció i capacitats viso-constructives

Intel·ligències múltiples

 

Estat emocional:

Alteracions i variacions en l’estat anímic

Problemes d’ansietat

Preocupacions i pors

Auto-estima i identitad

 

Conducta:

Impulsivitat, hiperactivitat i altres possibles problemes comportamentals

Hàbits i rutines

Habilitats Socials

 

Re-educacions infantils

Les re-educacions són sessions de 60 minuts de duració on s’ofereix un espai als infants i/o adolescents per a que pugui fer front a les necessitats que poden sorgir durant el seu procés d’aprenentatge, millorant així el seu rendiment escolar i provocant, re retruc, una millora en la seva auto-estima i els seu estat anímic, pilars bàsics per assolir un bon desenvolupament escolar, pe`ro també personal i social.

 

 • Què treballem?
  • Millora dels hàbits escolars
  • Resolució de conceptes curriculars de les diferenst assignatures
  • Tècniques d’estudi, tant  a nivell d’estratègeis internes com de suport amb recursos externs
  • Preparació d’examens
  • Planificació i estructuració de l’estudi
  • Aspectes motivacionals
  • Reforç de conductes orientades a la millora dels aprenentatges

 

 • Què destaquem d’aquest servei? 

Aquest servei que oferim pot realitzar-se en format individual o col·lectiu i en moments puntuals en funció de les necessitats que es presentin, si bé és un acompanyament òptim i adequat per a qualssevol infant o adolescent al llarg del període escolar.

 • Qui realitza aquest servei? 

Aquest servei s’ofereix per un professional especialitzat, capaç de detectar altres problemes que sorgeixin arrel de l’aprenentatge, com pot ser l’ansietat, l’estrès o baixa motivació entre d’altres.

Intervenció amb l'escola
La psicologia escolar és aquella orientada a intervenir en aquells casos en els que l’infant o adolescent presenta dificultats en els processos d’aprenentatge.

Per a fer-ho, a banda de la intervenció terapèutica realitzada en cada cas,  creiem necessari el contacte amb el centre d’estudis per tal de realitzar els ajusts necessaris per assolir els objectius acadèmics i socials esperables.

Orientació familiar
Volem oferir un espai còmode i reconfortant on els pares puguin rebre assessorament i suport professional per tal d’aprendre a gestionar les situacions problemàtiques, i adquirir nous recursos educatius per a poder fomentar una relació adequada amb els fills.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

FOTO FOOTPAGE 3<br />