SERVEI DE TERÀPIA DE PARELLA

teràpia de parella

Què es treballa des de la teràpia de parella?

Les relacions sentimentals constitueixen vincles de gran complexitat, on el punt àlgid n’és la convivència. Cada persona és un món, i malgrat les afinitats que poguem tenir amb una altra persona, en les relacions sentimentals sovint apareixen diferents tipus de conflicte derivats de la diferència d’opinions, necessitats, desitjos (…) que poden desemcadenar problemes i requerir psicoteràpia conjunta i individual per a canviar la situació.

La falta de recursos comunicatius i de resolució de conflictes pot ocasionar distanciament afectiu i problemes relacionals. La capacitat de comunicar-se i resoldre els conflictes naturals en la convivència i deguts a diferències personals és fonamental per garantir la continuïtat de la parella en un futur.

Sovint, aquesta falta de comunicació i la presència de conflictes mal resolts venen donats per diferents motius. Les expectatives que s’han dipositat en la relació, les pròpies experiències personals viscudes en el passat,  l’educació del fills, l’adaptació als diferents moments del cicle vital, la monotonia o el distanciament emocional són causes que  influeixen en la dificultat de desenvolupar una vida en parella satisfactòria i plena, atès que les circumstancies socials, laborals, etc., són cada dia més complexes.

Les xifres de separacions i divorcis així ho demostren, encara que també cal tenir en compte les parelles que, sense recórrer a la separació, viuen en un permanent estat de malestar vital i relacional.

 

En què us pot ajudar la teràpia de parella?

La teràpia de parella pretén detectar i treballar els problemes que puguin sorgir dins la relació. Fent servir els recursos necessaris i unes pautes en la comunicació,  es vol aconseguir que  la parella sigui capaç de resoldre els conflictes i avançar cap a un projecte comú.

Aquesta teràpia ens permet prendre consciència de com es posiciona cada membre de la parella davant de l’altre i davant la situació, i quin rol assumeix cadascú. També es pren consciència de quines experiències del passat condicionen la nostre conducta en el present i contribueixen a generar o mantenir situacions problemàtiques.

La teràpia té l’objectiu d’oferir noves perspectives des d’on poder millorar la convivència, desenvolupant eines i estratègies per resoldre de manera saludable els conflictes, potenciant aspectes com la comunicació assertiva, l’escolta activa, l’establiment de rols equitatius, la planificació d’objectius comuns i el reforç del vincle, l’afecte, la vida sexual i les activitats d’oci conjuntes, per exemple. També, en aquells casos en els que la parella hagi decidit no continuar la relació, la psicoteràpia pot ajudar-nos a afrontar aquest procés amb calma i respecte mutu.

Les sessions solen dur-se a terme cada quinze dies malgrat la freqüència dependrà sempre de cada cas i de la problemàtica existent. En un procés de parella, sovint s’alternen sessions conjuntes amb sessions individuals, sempre en funció del cas i de la situació problemàtica existent.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!