Infantil i d’adolescents

PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

Oferim teràpies específiques per a tractar:

 

 • – Trastorns d’ansietat
 • – Trastorns de l’estat d’ànim
 • – Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia,…)
 • – Trastorns de conducta
 • – Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/H)
 • – Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària
 • – Dificultats en adquisició i desenvolupament d’habilitats socials
 • – Dificultats i retràs en el desenvolupament de destreses específiques
 • – Problemes psico-socials relacionats amb l’entorn social o la família
 • – Trastorns adaptatius
 • – Dificultats acadèmiques
 • – Problemes en l’adquisició d’aprenentatges curriculars

 

Bonus de sessions

5 sessions: 200 €

 

FUNCIONAMENT PROCÉS INFANTIL-JUVENIL

Oferim les següents teràpies en l’àmbit de la psicologia infanto-juvenil:

Teràpia clínica individual

La psicologia clínica infanto-juvenil està dirigida a tots aquells nens i adolescents que presenten problemes emocionals, conductes desadaptatives o  situacions socials i/o familiars disfuncionals que generen malestar i interfereixen en el desenvolupament diari del nen, provocant incapacitat per a adaptar-se i respondre a les necessitats i demandes del seu dia a dia

Les intervencions psicològiques i psico-pedagògiques en aquest àmbit, sempre s’acompanyen d’orientació familiar en la que s’ofereixen recursos per tal de que els canvis que es generen a nivell terapèutic esdevinguin permanents.

D’altre banda usem la REALITAT VIRTUAL per a combatre determinades pors, com la por a la foscor, a les tempestes, a volar, a l’altura i a determinats animals, i també com a eina per a estimular capacitats atencionals i entrenar tècniques de relaxació i mindfulness.

Clica aquí per a més informació sobre la Realitat Virtual aplicada a la psicologia.

Exploracions clíniques (trastorns de l'aprenentatge, problemes d'atenció-concentració,...)

Les exploracions clíniques en l’àmbit de la psicologia infanto-juvenil són valoracions del rendiment cognitiu-intel·lectual, emocional i conductual (prespectiva neuro-psico-social) amb l’objectiu de delimitar possibles trastorns de l’aprenentatge, problemes atencionals (trastorn per dèficit atencional,…) així com possibles retards en el desenvolupament de determinades destreses i capacitats.

L’exploració es basa amb l’aplicació d’una bateria neuropsicològica clínica que es complementa amb altres proves, qüestionaris i instruments amb l’objectiu de delimitar bé el perfil per a poder orientar, assessorar, donar suport i programar una possible intervenció per a corregir les dificultats detectades.

L’exploració que plantegem té en comptes les següents àrees:

 • Estat cognitiu
  • Velocitat de processament de la informació
  • Atenció i concentració
  • Memòria i capacitat d’aprenentatge
  • Llenguatge (a nivell d’expressió, lectura i comprensió)
  • Funcions executives (capacitat d’abstracció, organització de la informació, control inhibitori, gestió del temps,…)
  • Viso-percepció i capacitats viso-constructives
 • Estat emocional
  • Alteracions i variacions en l’estat anímic
  • Problemes d’ansietat
  • Preocupacions i pors
  • Auto-estima
 • Conducta
  • Impulsivitat, hiperactivitat i altres possibles problemes comportamentals
  • Hàbits i rutines
  • Habilitats Socials

 

L’exploració finalitza amb la devolució dels resultats a través d’un informe escrit que conté un apartat d’assessorament, pautes, recomanacions i recursos per a treballar i modificar els problemes detectats, així com per a reforçar i consolidar bons hàbits,  rutines funcionals, destreses cognitives i motores, habilitats relacionals (…).

Re-educacions infantils

Les re-educacions són sessions de 60 minuts de duració on s’ofereix un espai als infants i/o adolescents per a que pugui fer front a les necessitats que poden sorgir durant el seu procés d’aprenentatge, millorant així el seu rendiment escolar i provocant, re retruc, una millora en la seva auto-estima i els seu estat anímic, pilars bàsics per assolir un bon desenvolupament escolar, pe`ro també personal i social.

 

 • Què treballem?
  • Millora dels hàbits escolars
  • Resolució de conceptes curriculars de les diferenst assignatures
  • Tècniques d’estudi, tant  a nivell d’estratègeis internes com de suport amb recursos externs
  • Preparació d’examens
  • Planificació i estructuració de l’estudi
  • Aspectes motivacionals
  • Reforç de conductes orientades a la millora dels aprenentatges

 

 • Què destaquem d’aquest servei? 

Aquest servei que oferim pot realitzar-se en format individual o col·lectiu i en moments puntuals en funció de les necessitats que es presentin, si bé és un acompanyament òptim i adequat per a qualssevol infant o adolescent al llarg del període escolar.

 • Qui realitza aquest servei? 

Aquest servei s’ofereix per un professional especialitzat, capaç de detectar altres problemes que sorgeixin arrel de l’aprenentatge, com pot ser l’ansietat, l’estrès o baixa motivació entre d’altres.

Intervenció amb l'escola

La psicologia escolar és aquella orientada a intervenir en aquells casos en els que l’infant o adolescent presenta dificultats en els processos d’aprenentatge.

Per a fer-ho, a banda de la intervenció terapèutica realitzada en cada cas,  creiem necessari el contacte amb el centre d’estudis per tal de realitzar els ajusts necessaris per assolir els objectius acadèmics i socials esperables.

Orientació familiar

Volem oferir un espai còmode i reconfortant on els pares puguin rebre assessorament i suport professional per tal d’aprendre a gestionar les situacions problemàtiques, i adquirir nous recursos educatius per a poder fomentar una relació adequada amb els fills.

Musicoteràpia

La musicoteràpia és una l’aplicació de la música al tractament de determinats trastorns, problemes o dificultats específiques de caràcter psicològic.

La seva eficàcia ha estat demostrada a través de numerosos estudis especialment en determinats Tratsorns de l’Aspectre Autista, com l’Asperger així com també en el TDA/H. D’altra banda, és una eina molt potente per a treballar i desenvolupar les emocions (reconeixement, expressió, alliberació,…), també en determinats problemes de conducta (impulsivitat,…) i pel desenvolupament de les habilitats socials dels infants.

Per a més informació, clica aquí.

Share This
Aquest 2022, fem 15 anys #alteucostat (1)

Vols rebre informació?

Estigues informat de les novetats en els nostres serveis, cursos, tallers i publicacions sobre psicologia i salut.

Gràcies per subscriure't, rebràs el newsletter informatiu sobre els nostres serveis, xerrades, tallers, cursos i publicacions.