Les “constel·lacions familiars o sistèmiques” són una metodologia psicoterapèutica que permet posar de manifest les dinàmiques profundes que sovint són l’origen de problemàtiques i desequilibris en diferents àmbits de la nostra vida: salut, dificultat en relacions de parella o amb els fills, problemes professionals, entre d’altres. Les constel·lacions permeten activar els recursos personals per afrontar i superar aquestes dificultats.

 

Temes no resolts en el nostre sistema familiar, al qual estem profundament vinculats en gran part de manera inconscient, afecten la manera com vivim les nostres vides. Amb les constel·lacions se’ns mostren el “nusos” del sistema per tal que puguem reconèixer-los, deixar enrere allò que ens limita i prendre la força i la responsabilitat d’una vida més adulta i plena.

 

Es realitzen sessions en grup o individuals.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres!