El dolor és la interpretació que fa el nostre sistema nerviós d’unes determinades sensacions corporals que solen representar senyals d’alerta que ens envia el nostre propi cos.

Existeixen dos tipus principals de dolor: el dolor agut i el dolor crònic. El dolor crònic és aquell que apareix de manera continuada durant almenys 6 mesos, i esdevé una situació altament incapacitant que desgasta poc a poc a la persona que el pateix, impedint, en molts casos, el desenvolupament d’una vida normalitzada. Actualment es calcula que aproximadament un 11% de la població espanyola pateix dolors crònics.

Sovint, les persones que el pateixen converteixen el dolor en l’eix principal sobre el qual gira la seva vida, dificultant així la gestió emocional i conductual dels símptomes associats a aquest tipus de patologies.

.

Com abordem el dolor crònic des de la psicoteràpia?

 

Existeixen diferents tècniques i estratègies terapèutiques que permeten treballar diferents components del dolor, així com el seu impacte en la vida diària. De manera general, alguns dels aspectes més importants a treballar són:

 

  • – Comprendre el dolor i els mecanismes que el reforcen
  • – Acceptar la realitat i adoptar una actitud activa envers la teràpia
  • – Identificar els pensaments disfuncionals associats al dolor
  • – Identificar les situacions que afavoreixen la seva aparició i/o manteniment
  • – Fomentar una expressió emocional adaptativa
  • – Fomentar una comunicació assertiva amb l’entorn i amb un mateix
  • – Fomentar l’auto coneixement de les pròpies sensacions corporals
  • – Entrenar en estratègies de relaxació i consciència plena
  • – Instaurar hàbits, pautes i rutines que afavoreixin una vida activa

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres!