Des del Centre de Psicologia Carme Bosch ens centrem a avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats d’aprenentatge que poden anar sorgint al llarg de la vida d’una persona. És a dir, proporcionar les eines i les estratègies necessàries perquè pugui millorar els seus punts febles i potenciar els forts dins l’àmbit escolar. Tot plegat, tenint sempre en compte els diferents entorns en els que es desenvolupen els infants i/o adolescents: escolar, social i familiar.

Què treballem (reeducacions)?

 

 • – Alteracions en la lectoescriptura.
 • – Alteracions en l’expressió
 • – Alteracions en les capacitats cognitives bàsiques (memòria, atenció…)
 • – Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia, disortografia…)
 • – Tècniques d’estudi.
 • – Orientació professional.

Què oferim?

 

 • – Reeducacions psicopedagògiques individuals
 • – Pautes educatives concretes dirigides a la família.
 • – Coordinació amb l’escola i altres professionals.
 • – Estudi d’interessos professionals.

BEQUES ESCOLARS per a REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Per tal de firmar, es necessari establir prèviament un diagnòstic.

En cas que ja se li hagi realitzat aquesta avaluació haurà de presentar l’informe corresponent per a que el professional pugui signar la beca.

En cas que no s’hagi realitzat anteriorment una valoració, caldrà realitzar-la prèviament a signar la beca. Aquest procés requereix d’entre 4 i 5 sessions estructurades de la següent manera:

 1. 1. Entrevista inicial
 2. 2. Valoració psicològica
 3. 3. Valoració psicològica
 4. 4. Valoració psicològica
 5. 5. Devolució verbal i escrita de l’informe psicològic

 

Truqui i l’informarem sense compromís!