El treball dels hàbits i les rutines és fonamental tant en els nens com els adults, ja que ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball i, en definitiva, en el nostre dia a dia.


El primer que cal, per això, és diferenciar el concepte d’hàbit i rutina, ja que moltes vegades s’utilitzen de forma indistinta i no són el mateix. Hàbit significa que l’individu ha après una acció i després l’executa de forma adequada, en el moment en què correspon i sense necessitat de control per a ningú. Les rutines, en canvi, són aquelles activitats que realitzem de forma regular i de manera sistemàtica, de caràcter estable, quotidià i molt pautat. Moltes vegades, les rutines estan integrades per hàbits, que ens permeten dur-les a terme.


Per tal de poder adquirir un hàbit cal seguir un procés de quatre passos. Aquests són:

  1. Preparació (moment per a veure les habilitats necessàries per aprendre el procés)
  2. Aprenentatge (on s’aprendrà l’hàbit mitjançant una certa supervisió)
  3. Automatització (repetició de l’hàbit, fins a no requerir supervisió)
  4. Consolidació (dur a terme les accions de l’hàbit en qualsevol situació, amb ple control).

Un cop ho tenim après, convertim els hàbits en part de les nostres rutines diàries, aportant-nos seguretat en la manera d’actuar davant les diferents situacions.


Els beneficis que ens aporten les rutines són els següents:

  • Aporta control que ens permet fer el tipus de coses que aporten valor afegit al nostre dia a dia i permet gaudir de la vida, aportant sensació de control i seguretat.
  • Beneficia la nostra salut mental i aporta equilibri, ja que si estem molt desorganitzats ens trobem en una situació de caos i podria aparèixer ansietat i estrès.
  • Incrementa la nostra determinació i permet aconseguir autonomia i reafirmació personal.
  • Permet una millor organització i gestió del temps aportant beneficis com trobar temps per gaudir de les coses que més ens agraden, com la família o els amics.
  • Ens anima a seguir aconseguint hàbits i rutines, doncs el nostre circuit de recompensa del cervell ens estimula a seguir treballant per tenir nous nivells.

És important recordar la importància d’adquirir hàbits i rutines, tant en nens com adults, per tal d’aconseguir autonomia, evitant la sobreprotecció excessiva i tenint en compte el modelatge com a una bona tècnica per a recolzar el procés d’adquisició d’hàbits i rutines.


Judit Trench

Psicòloga i Coordinadora de Parentalitat

COPC Col.  21.821